Duszpasterz i Moderatorzy

 
 

  O. dr Michał Baranowski OFMConv urodził się w 1964 r. w Lęborku (woj. Pomorskie). W 1982 r. wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 roku.

     Specjalistyczne studia z nauk biblijnych odbył na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, a doktorat z teologii uzyskał na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim (1997) na podstawie rozprawy „Teologia Syjonu w Księdze Izajasza”.

    Należy do Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Jest wykładowcą egzegezy Starego Testamentu  i teologii biblijnej w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach  oraz na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (studia niestacjonarne) w Warszawie.

    Od czasów szkoły średniej związany z Ruchem „Światło-Życie”. Duszpastersko posługiwał we wspólnotach i na rekolekcjach Oazy Wielkiej „Sychem” i „Samaria”.

Wieloletni wychowawca młodych braci franciszkanów w WSD i Nowicjacie.

    Dotychczas pracował w Gdańsku, Gnieźnie i Łodzi. Od sierpnia 2012 r. należy do wspólnoty poznańskiego klasztoru Franciszkanów.

  Pasje: apostolat biblijny, historia i duchowość franciszkańska, życie i kult bł. Jolanty.

Duszpasterz

o. Michał Baranowski OFMConv.